facebook pixel

Näin valitset oikean kuntoutuksen sairauden eri vaiheissa

22.8.2022
Kategoriat: Uutinen

Artikkeli on julkaistu aiemmin Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen Kunto-lehdessä 2022, s. 10–11.

Maskussa kuntoutujille tarjotaan monipuolisesti eri vaihtoehtoja, joista kukin voi valita sairauteensa ja sairauden vaiheeseen sopivan kuntoutuksen muodon.

Vähäisiin oireisiin kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi

Kun sairaus aiheuttaa epätietoisuutta ja oireita on vähän, kuntoutuja voi hakeutua:

  • diagnoosikohtaisille sopeutumisvalmennuskursseille
  • diagnoosikohtaisille kuntoutuskursseille
  • avoterapiakäynneille

Maskussa kuntoutujalle tarjotaan moniammatillinen arvio tilanteesta sekä tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen. Kursseilla kuntoutuja saa myös mahdollisuuden vertaistukeen, sillä niille osallistuu tavallisesti 8–10 samassa tilanteessa olevaa henkilöä.

Maskun kursseille voi hakea Kelan kautta, ja ne ovat Kelan kustantamia. Kela jakaa kurssit kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseihin.

Kuntoutuskurssilla kohennetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä, sekä pyritään lisäämään aktiivisuutta ja osallisuutta kuntoutujan arkeen.

Sopeutumisvalmennuskurssilla tuetaan toimintakykyä muuttuneessa elämäntilanteessa, kun kuntoutuja tarvitsee laaja-alaista tukea muualta saamansa tiedon lisäksi. Kurssit koostuvat monipuolisesta yksilöllisten tavoitteiden mukaan suunnitellusta yksilöllisestä ohjelmasta ja ryhmäohjelmasta.

Avoterapiakäynnit tarkoittavat yksittäisiä tai sarjoittaisia kuntoutuskäyntejä asiantuntijan kanssa. Kuntoutuskäynneistä suosituin on neurologinen fysioterapia, mutta Maskussa kuntoutujia vastaanottaa myös esimerkiksi toimintaterapeutti, neuropsykologi, puheterapeutti tai ravitsemusterapeutti

Harkinnanvarainen yksilökuntoutus, kun sairaus haittaa lievästi

Sairauden haitatessa toimintakykyä lievästi, kuntoutuksen tavoitteena on tukea työkykyä, aktiivista elämäntapaa, oireiden hallintaa ja itsehoidon valmiuksia. Näihin tavoitteisiin pääsemistä tukee:

Laitoskuntoutusjakso tarjoaa kuntoutujalle ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä omaan itseensä sekä omiin tarpeisiinsa. Kuntoutusjaksolla kuntoutuja saa moniammatillisen arvion tilanteestaan sekä tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Jakson toteuttamisesta vastaa työryhmä, johon voivat kuulua esimerkiksi neurologian erikoislääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja psykologi. Jaksolla saa apua liikuntakyvyn rajoitteiden lisäksi esimerkiksi uupumuksen, muistin sekä mielialan ongelmien hallintaan.

Harkinnanvaraisille yksilökuntoutusjaksoille järjestetään myös diagnoosikohtaisia ryhmiä, sillä tarve saada vertaistukea on noussut asiakkaidemme keskuudessa.

Vaativaa kuntoutusta huomattavaan haittaan

Sairauden haitatessa toimintakykyä huomattavasti kuntoutuksella tuetaan omatoimisuutta ja oireiden hallintaa. Kuntoutuksella vahvistetaan myös läheisten jaksamista sekä mukautetaan ympäristöä haasteisiin, joita sairaus tuo tullessaan.

Tässä sairauden vaiheessa suositeltu kuntoutus on:

  • vaativaa moniammatillista yksilökuntoutusta neurologisella linjalla
  • yli 65-vuotiaille harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta neurologisella linjalla
  • yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia avoterapiakäyntejä

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa järjestetään neurologisen linjan moniammatillista yksilökuntoutusta harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Lisäksi moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi hakeutua julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella taikka itse maksaen.

Lue lisää kuntoutuksesta